BANÖPPNING!!

På söndag 19 maj, efter städdagen, öppnar vi banan för säsongen.
Kl 14.00 släpper vi på för spel👍
Det kommer vara både ordinarie och provisoriska greener.
Det går fort nu så det är svårt att bedöma vilka vi väntar med.
Kom ihåg att banan är känslig i början, så var försiktig på greenerna och lägesförbättra gärna på fairway.
Vår nya restauratör siktar även på att ha restaurangen öppen!!