Avgifter 2023

Medlemskap
Medl.avg Arrendeavg
Städavg   Spelavg  Summa  Förtydligande
Senior 850 kr 600 kr 400 kr 4000 kr 5850 kr Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag
Veteran 76 o äldre 850 kr 600 kr 400 kr 3050 kr 4900 kr
Vardagsmedlem 850 kr 600 kr 400 kr 2850 kr 4700 kr
Föräldramedlem 850 kr 600 kr 400 kr 2650 kr 4500 kr Får nyttj till yngsta barnet är 10 år
Junior 19-21 år 700 kr 300 kr 200 kr 1550 kr 2750 kr
Junior 13-18 år 700 kr 0 200 kr 1200 kr 2100 kr
Junior 7-12 år 700 kr 0 0 0 700 kr
Junior 1-6 år 0 0 0 0 0
Distansmedlem 850 kr 400 kr 0 2100 kr 3350 kr Boende mer än 10 mil fr banan
Distans greenfee 650 kr 50 kr 0 0 700 kr Boende mer än 10 mil fr banan
Greenfeemedlem 1550kr 100 kr 400 kr 0  2050 kr G-fee 350 kr, 2 GF-bilj ingår
Återvändare,mer än 2 års uppehåll. 850 kr 600 kr 0 1900 kr 3350 kr Kan nyttjas 1 gång inom 3 år
Passiv medlem 300 kr  0 0 300 kr Vilande medl.skap

 

Avgifter för nybörjare

     Medlemsavg
Arrende  Städavg Spelavg S:a 2022
 Förtydliganden               
Gröna kort utbildning 0 0  0 0 850 kr
 År 1 Senior 850 kr 0 0 1550 kr 2400 kr -850 Återfås vid medlemskap
År 2 Senior 850 kr 500 kr 400 kr 1950 kr 3700 kr
Junior 19-21 år År 1 700 kr 0 0 1300 kr 2000 kr -700 Återfås vi medlemskap
Junior 19-21 år År 2 700 kr 200 kr 200 kr 1100 kr 2200 kr
Junior 13-18 år År 1 700 kr 0 0 500 kr 1200 kr
Junior 13-18 år År 2 700 kr 0 200 kr 750 kr 1650 kr

Greenfee- och tävlingsavgifter

Avgift Pris Övriga avgifter Pris
Greenfee senior/dag 450 kr Startavgift junior under 16 år 80 kr
Greenfee junior/dag 150 kr Startavgift senior 110 kr
Greenfee junior över 16 250 kr Startavgift Torsdagsgolf 80 kr
Greenfee 9 hål 300 kr Tävlingsgreenfee  Torsdagsgolf 100 kr
Tävlingsgreenfee junior under 16 år 60 kr
Tävlingsgreenfee junior över 16 år 120 kr
Tävlingsgreenfee senior 250 kr

Obs! Juniorer inom ÅGF golfklubbar upp till 16 år spelar utan greenfeeavgift på Ångermanlands golfklubbar.
För junior från övriga klubbar, se ovan.

Greenfee för medlemmar i följande klubbar är 350 kr:
Sundsvall (Skottsund), Timrå, Härnösand, Norrfällsviken, Veckefjärden, Puttom

OBS! GF MED GOLFHÄFTE 225 KR,

9 HÅL 250 KR. SAMARBETE GÄLLER EJ

Övriga avgifter

Avgifter vagnboden Pris Camping      Pris
Deposition nyckel 200 kr Camping/vecka exkl. el 600 kr
Bagplats 250 kr Camping/vecka inkl. el
750 kr
Enkelbur 250 kr Camping/säsong exkl.el 1800 kr
Dubbelbur 450 kr Camping/Dygn exkl el 150 kr
Juniorplats 150 kr Camping/Dygn inkl el 200 kr
Golfbil Pris Ant
18 hål 350 kr
18 hål 300 kr Med tillstånd/Läkarintyg
9 hål 200 kr
9 hål 150 kr Med tillstånd/Läkarintyg
Dagshyra 500 kr
Säsong 3500 kr
Säsong 3000 kr Med Tillstånd/Läkarintyg

Medlemsavgifter 2024

Nu börjar golfsäsongen 2024. Vi ser fram emot att se dig och många fler spelare på golfbanan i sommar. Vi ser inför 2024 några utmaningar framför oss gällande ekonomin. Vi tog på höstmötet beslut om att endast höja medlems/spelavgift med de 2% klubben tidigare beslutat om. Detta då vi vill att så många som möjligt skall kunna spela golf fortfarande till en låg och prisvärd årsavgift. Vi behöver fortfarande jobba för att behålla och öka antalet medlemmar samt se över vår kostnadsbild.  Nedan följer lite information runt inbetalning av årets avgifter:

2024 års medlemsavgifter finns nu upplagda i Min Golf”. Betalningsdagar är 29 februari (medlems-, arrende- och städavgift), samt 31 mars (spelavgift). Avgifterna hittar man direkt efter inloggning i ”Min Golf”, under ”obetalda avgifter”. Vi ser gärna att inbetalning görs via Min Golf”, då det minskar klubbens administrativa arbete. Betalning i” Min Golf” kan ske med Swish alt kontokort. ”Min Golf” erbjuder även möjlighet till delbetalning av avgifterna. Detta kan ske efter ansökan hos ”More Golf Mastercard” alt ”Swedbank Pay”.( Information om dessa möjligheter via länkar nedan).

För den som har möjlighet att ta del av friskvårdsbidrag hos sin arbetsgivare, kan man själv i ”Min Golf”, skriva ut ett underlag som kan lämnas till arbetsgivaren(spelavgiften) se tips i instruktionsfilmen).

Önskas en utskriven faktura, eller vid andra frågor, är ni välkommen att kontakta vårt kansli, via mail

kansli@sollefteagk.se eller telefon 0620-214 75 alt 072-4532478.

Delbetalning av årsavgift 

Vill du bli medlem!