Välkommen till vår regelsida – roligt att du hittat hit!!

Under golfrundorna kan man hamna i många intressanta situationer och reglerna är många. För att hjälpa oss förstå och komma ihåg reglerna så kommer vi att publicera korta regelfilmer.

Vi kommer byta ut filmerna veckovis.

De animerade regelfilmerna avser regler för golfspel 2023. Producerade av R&A, översatta till svenskt tal och text av Svenska Golfförbundet

Sollefteå GK:s lokala regler hittar du här

Animerade regelfilmer från tidigare veckor hittar du här

7 – Ospelbar boll i bunker

När du beslutar att förklara din boll ospelbar i en bunker har du fyra alternativ. De tre första alternativen med ett slags plikt. Alternativ 1 tillåter dig att gå tillbaka till där du slog ditt föregående slag, med plikt enligt slag och distans. I denna situation måste du spela en boll från någonstans innanför tee och bollen får peggas. Alternativ 2 tillåter dig att droppa bakåt på flagglinjen i bunkern och hålla punkten där bollen ligger mellan dig och hålet. Punkten på flagglinjen där du droppar bollen bildar ett lättnadsområde på en klubblängd och bollen måste stanna inom detta lättnadsområde. Alternativ 3 kallas lättnad i sidled. Det tillåter dig att droppa i bunkern inom två klubblängder från där din boll ligger, dock ej närmare hålet. Alternativ 4 är med två slags plikt. Det tillåter dig att droppa bakåt på flagglinjen utanför bunkern och hålla punkten där bollen ligger mellan dig och hålet. Punkten på flagglinjen där du droppar bollen bildar ett lättnadsområde på en klubblängd och bollen måste stanna inom detta lättnadsområde.

8 – Regler i pliktområden

När din boll är i ett pliktområde kan du välja att spela bollen som den ligger utan plikt eller ta lättnad utanför pliktområdet med ett slags plikt. Om du väljer att spela från inom pliktområdet får du grunda din klubba i pliktområdet, inkluderat strax bakom bollen, ta bort lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål. Men du är begränsad i vilken typ av lättnad du har rätt till när din boll ligger i ett pliktområde. Till exempel får du inte ta lättnad för störande inverkan från ett onormalt banförhållande. Det är ingen lättnad utan plikt om din boll är pluggad i pliktområdet. Och du får inte ta lättnad för ospelbar boll. Dina enda alternativ är normalt att spela bollen som den ligger eller ta lättnad utanför pliktområdet med ett slags plikt.