Sommar 2024! 

Sommar 2024! 

Sommaren här och solen skiner vilket är skönt o trevligt men var en del utmaningar när det i början inte kom så mycket nederbörd. 

Verksamhetsområde Anläggning 

 Bemanningen på plats inför sommaren. Bosse gått i pension. Han kommer stötta oss under sommaren vid behov. Avtackning hölls sista arbetsdagen 2024-05-31. Tack Bosse för dina 34 år i klubben. 

Med många nya sommarjobbare och snabbt från vinter till sommar innebar intensivt arbete för Jerker som jobbat på för fullt. 

Ekonomi 

 Vi har nu fått positivt beslut runt ansökan för omklädningsrum o range gällande bättre tillgänglighet. Nu har vi beviljat från, RF, Bygdemedel och Arvsfonden.Vi får nu planera nästa steg i processen.  

Verkar vara några som varit osäkra på om de skall spela golf i sommar eller inte. Kul och bra om alla tidigare medlemmar kommer igång. Starten är att betala medlemsavgiften i tid vilket är viktigt för att ha koll på för framtida beslut gällande drift av klubben. 

Medlem 

 Första kurserna i stort fullbelagda och många som blivit medlemmar, kul att se. Sista planerade nybörjarkursen till veckan så känner ni nån som vill ta grönt kort, påminn! 

Tävling 

Säsongen igång gällande tävling och se till att ställa upp i någon av de tävlingar vi anordnar. Vill du vara med och hjälpa till runt tävlingar är du välkommen att höra av dig. 

Ideella 

 Jag vill verkligen tacka alla ideella som ställer upp i alla normala sysslor under året. Utöver det extra tack nu till de som jobbar och jobbat med stugorna, blå tee, bevattning, uppställningsplatsen m.m. Några har gjort mycket och några mer än så! 

Stugorna blir färdigställda lite senare pga att det är otroligt mycket att fixa med och det med relativt få ideella! Vi kommer informera när det är klart för bokning osv. 

Blå Tee är nu efter dragning vatten och planering av tee klar för sådd och skall nu skötas i vardaglig drift! 

Extrautryckning av ideella när vi fick ihop det för bevattning av några fairways! 

Utan ideella krafter har vi inte resurser att klara av detta, STORT TACK! 

Slutord 

Vi syns på klubben! 

Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2024-06-11