Om det är få inbokade i din boll så kan kansliet flytta din tid till en annan boll, för att fylla upp till 4-boll, om vi har många bokningar som inte är fyllda. Om ni är flera i ditt sällskap så är det därför viktigt att alla bokar in sig i bollen.

Click here to add your own text