Vår o Vårmöte 2024!

Vintern blev lång i år men vi hoppas på tidig golfstart!

Vi landade på ett litet plus för 2023 och har en bra plan för 2024!

Verksamhetsområde Anläggning

Planering inför vårens och sommarens arbete pågår för fullt. Det gäller då Teen ( Blå, Gul, Hektometer), jämna ut fariways, stugor på plats (Stugdelar anlänt), uppställningsplatsen (4 Aspar o 1 gran borttagna), ny bro hål 17 (Bron står på parkeringen nu), m.m.

Jerker har i stort sett klart med bemanningen över sommaren vilket känns bra.

Ekonomi / Kansli

Vi har gjort ansökan till Allmänna arvsfonden, Bygdemedel och RF gällande omklädningsrum på markplan och bättre tillgänglighet på range området. Väntar svar runt sommartid.

Vi kommer även i år att ha Lena med oss på kansli/reception, vilket känns bra.

Marknad/Tävling

Vi har nu samarbete med ÅGF och de 5 klubbarna i erbjudande för att locka fler golfare till Höga Kusten området. Vi har slutit avtal med Timrå om gemensam rabatt 30% ordinarie Greenfee. Vi hoppas på stort deltagande på företagsgolfen den 18 Juni och Golfresan on Tour 27 Juni. Jobbar fortsatt på de sista sponsorerna för att säkerställa årets intäkter.

Anders Molin

Känns bra att Anders även i år vill stötta klubben på samma sätt som de senaste åren. Klubbförsäljning, Custom fitting, lektioner, Nybörjarutbildningar och leda vårt serielag.

Suliman Ibrahim

Känns bra att vi tidigt kunde sluta avtal gällande restauratör för 2024. Vi hälsar välkommen till Suliman Ibrahim.

Slutord

Hoppas på spel runt 25:e Maj!

Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2024-04-16