Vi försöker fylla upp till 4-bollar vid behov

Om det är få inbokade i din boll och vi ser behov, så kan vi flytta ihop dig med annan boll, för att fylla upp bollen till 4.
Om ni är flera i ditt sällskap som ska spela så är det därför viktigt att alla bokar in sig i bollen.
Anledningen till att vi vid behov gör detta, är att frigöra tid så att fler sällskap kan få utrymme att boka in sig och spela på vår fina bana.

Om ni är ett sällskap på 3-4 personer och har svårt att hitta en tid, så kan ni kontakta kansliet så hjälper de till att se om vi kan frigöra tid genom att baka ihop två andra bollar till en.