Här hittar du tidigare veckors regelfilmer

Regler för golfspel finns som gratis mobilapp till iPhone och Android. Ladda ner den så har du alltid regelboken nära tillhands. I appen finns också skisser, regelfilmer och quiz.

Golfreglerna är globala och gäller i hela världen. Regelboken revideras vanligtvis var fjärde år.

Under golfrundorna kan man hamna i många intressanta situationer och reglerna är många. För att hjälpa oss förstå och komma ihåg reglerna så visar vi här några korta regelfilmer (dessa filmer finns även i den kostnadsfria appen.

De animerade regelfilmerna avser regler för golfspel 2023. Producerade av R&A, översatta till svenskt tal och text av Svenska Golfförbundet

Lättnad för pliktområde

Regler i bunker

Lättnad för pluggad boll

Regler på green

Lättnad för fel green

Ospelbar boll

Ospelbar boll i bunker

Regler i pliktområden

Droppa bollen

Droppad boll måste stanna inom lättnadsområdet

Återplacerad boll stannar inte kvar på punkt

Lättnad för boll på flyttbart tillverkat föremål

När lättnad tillåts från onormala banförhållanden

Lättnad från onormalt banförhållande på spelfältet

Lättnad från onormalt banförhållande i bunker

Lättnad från onormalt banförhållande på green

Lättnad vid förlorad boll eller out of bounds

Spela en provisorisk boll

Provisorisk boll som blir boll i spel eller ges upp

Spela banan som den är

Regler rörande flaggstången

Spelets anda

Boll på hålkanten

När en boll får rengöras

Ta lättnad på flagglinjen

Ta lättnad på flagglinjen vid ett pliktområde

Boll rubbas av naturkrafter efter att du tagit lättnad

Boll rubbad av övningssving

Boll eller bollmarkering som stör spelet på green

Boll som spelats från spelfältet träffar av misstag en person eller något utomstående

Boll som spelats från green träffar av misstag en person eller något utomstående

Maximalt 14 klubbor