Om det är få inbokade i din boll och vi ser behov, så kan vi flytta ihop dig med annan boll, för att fylla upp bollen till 4.
Om ni är flera i ditt sällskap som ska spela så är det därför viktigt att alla bokar in sig i bollen.
Om ni är ett sällskap på 3-4 personer och har svårt att hitta en tid där alla ryms, så kan ni kontakta kansliet så hjälper de till att se om vi kan frigöra tid genom att baka ihop två andra bollar till en.