Hcp-klassindelning gällande tävlingar på Sollefteå GK
Herrar/Damer
Klass A +8,0 – 12,4
Klass B 12,5 – 20,4
Klass C 20,5 – 36
Klass D 36,1 – 54

Dessa klasser gäller om inte något annat anges i informationen för den aktuella tävlingen.