Protokoll höstmötet 2023

Här finns protokollet från höstmötet 2023-11-23

Länk till dokumentet

Våra stadgar

I det här dokumentet kan du läsa om Sollefteå Golfklubbs stadgar

Länk till dokumentet

STYRELSE 2024

Ordförande Lars Hallin 070-4807017
Vice ordförande Stefan Hasselborg 070-639 66 66
Kassör Stig-Olof Eriksson 073-808 51 11
Ledamot Ola Rubensson 070-698 08 22
Ledamot Ulf Normark 070-328 57 10
Ledamot Micael Persson 070-255 97 11
Ledamot Tony Wallgren 070-250 37 81
Suppleant Leif Svensson 070-385 70 20
Suppleant Harriet Isaksson 070-240 62 11

Verksamhetsgrupper

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsplanen för 2024 hittar du här