Golfhäftet är en perfekt lösning för dig som gillar att resa
runt och testa olika banor. Med golfhäftet får du
Greenfeeavgiften rabatterad på utvalda banor.
Standard Golfhäfte ger EN rabatterad greenfeeavgift medan
Golfhäftet PLUS ger fler.