Ideellt arbete

I klubben bedrivs det ett omfattande ideellt arbete av många medlemmar. Ett arbete som är mycket betydelsefullt för anläggningens kvalité och för klubbens ekonomi.

Medlemmarnas insatser är många.

  • Kansliet bemannas till stor del.
  • Bunkrarna underhålls tillsammans med personalen på banan.
  • Rangen plockas dagligen.
  • Golfstart
  • Underhåll, städ, service, reparationer och olika pågående projekt, är ytterligare insatser som genomförs av medlemmar.

Ett arbete som gör skillnad.