ANLÄGGNING

Verksamhetsområdet anläggning, tillsammans med personal, ansvarar för att uppsatta mål för anläggningen uppnås.

För närvarande pågår det två projekt för att förbättra anläggningen.

Ett projekt handlar om att förbättra gångvägarna samt att anlägga ett nytt orange tee. Avsikten är att förbättra spelupplevelsen för många.

Det andra projektet syftar till att svara för att banans karaktär bibehålls efter omfattande skogsskador och att så långt som möjligt skapa en säker golf genom omfattande siktröjning. En siktröjning som dessutom ger sol och vind till utsatta områden.

En stor del av dessa projekt utförs av medlemmar i ideellt arbete.

Bättre spelupplevelse

Bättre spelupplevelse är ett utvecklingsprogram i samarbete med Svenska golfförbundet, som ger kunskap och verktyg kring att utveckla banan och göra golfen roligare för fler kategorier golfare.

Här är Sollefteå GK:s handlingsplan för 2023 – 2025:

Handlingsplan Bättre spelupplevelse