2022 fyller klubben 50 år!

HISTORIK SLGK (Sollefteå-Långsele Golfklubb)
31 okt 1968:
 Bildande av en interimsstyrelse för bildande av Sollefteå Golfintressenter Ekonomisk förening.
12 juni 1969:
Konstituerande sammanträde med styrelsen för SLGK.
20 nov 1969:
 SLGK:s stadgar godkänns av SGF
17 mars 1970: 
Extra stämmor med Sollefteå Golfintressenter Ekonomisk förening och SLGK.
§6 Beslöts att den ekonomiska föreningen skulle upplösas, SLGK övertog ansvaret.
§8 Kassören anmälde att obligatoriska insatser inbetalts till ett belopp av 8000 kr och frivilliga 5800 kr.
1971:
 Österforse herrgård förvärvades av Graningeverken för en summa av 75000 kr att betalas under 10 år utan ränta. Herrgården är SLGK:s första klubbhus.
Inträdesavgift 200 kr, Årsavgift 150 kr för ensamstående och 200 kr för äkta makar.
Militär i sin första tjänstgöring betalar 50 kr för spel, ingen årsavgift.
22 januari 1972:
 SLGK invaldes i Svenska Golfförbundet

Klubbens styrelse anno 1972
Ordförande: Nils-Åke Olsson

Vice ordförande: Wilhelm Scherdin

Sekreterare: Pär Wästberg

Kassör: P D Björner

Vår första Pro hette Peter Lyons.
En lektion 25 min kostade 14:-
Årsavgift 1972:
 Sen, aktiva 220:-, Äkta makar 320:-, Jun samt vpl 50:-, 
Passiva 50:-.
Greenfee: 
Vard. 10:-, SoH 10:-.
Antal hål 18, Längd 5940 m, Par 73, SSS 71
Banan kostade 250.000:- att anlägga (18 hål) -Hål 1 (vid herrgården), hål 2 (nuv 3), hål 3 (nuv4), hål 4 (nuv 5), hål 5 (nuv 6), hål 6 (nuv 16), hål 7 (nuv 10), hål 8 (nuv 11), hål 9 (nuv 14), hål 10 (nuv 15), hål 11 (nuv 7), hål 12 (nuv 8), hål 13 (nuv 13), hål 14 (nuv 12), hål 15 (nuv 9), hål 17 (nuv halva 2), hål 18 (vid herrgården).

Nuvarande hålindelning ändrades 1995, dagens hål 1 var då tidigare hål 3. Dagens hål 17 var hål 1 och dagens hål 18 var hål 3.
Nuvarande hål 1 och halva hål 2 till kraftledningen samt hål 18 fanns inte utan tillkom senare.

Ordförande genom åren
;
1969 – 1973 Nils-Åke Olsson
1974 – 1977 Wilhelm Wennberg
1978 – Karl-Erik Pettersson
1979 – 1980 Wilhelm Wennberg
1981 – 1983 Sten-Olof Westerlund
1984 – 1992 Jan”Janken” Nilsson
1995 – 1996 Jan Wikskär
1997 – 1998 Carl-Johan Nyberg
1999 – 2002 Sven-Erik Söderin
2003  Ingrid Wikström
2004-2005 • Leif Medin
2006 – 2007 Bertil Öster
2008 – 2010  Peter Dahlberg
2011 – Kent Näsman

Vice Ordförande genom åren
1973 – 1977 Vakant
1978 – Wilhelm Wennberg
1979 – 1982 Göran Aggeryd
1983 – 1985 Lennart Andersson
1986    Ivar Forsström
1987    Ingalill Styrman-Thuvesson
1988 – 1989 Ingrid Wikström
1990   Hans Nyström
1991 – 1992 Mona Lundgren
1993 – 1994 Jan Wikskär
1995 – Mats Sandgren
1996 – Carl-Johan Nyberg
1997 – 2000 Vakant
2001 – 2003 Ingalill Styrman-Thuvesson

1996:
Ändrades klubbmärket till det vi har idag och klubben bytte namn från Sollefteå-Långsele Golfklubb till Sollefteå Golfklubb. Man bibehöll förkortningen SLGK eftersom detta var Sollefteås GK:s identifikation sedan tidigare.
Medlemmar:
1972-1973-104, 1980-315, 1982-311, 1983-325,  1984-332, 1985-334, 1986-365, 1987-378, 1989-564, 1990-818, 2002-989, 2011-666

Vid pennan:
 Lennart Thuvesson
.
Uppgifterna är framtagna av mig med hjälp av utställningen som gjordes av numera framlidne Hans Nyström i sb då klubben fyllde 25 år.