LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR FÖR SOLLEFTEÅ GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid första tee. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt
(förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18.2)
  Pinnar som identifierar out of bounds behandlas som oflyttbara, även om de eller någon del av dem är flyttbara. (se Regel 8.1a).
 2. Pliktområden (Regel 17)
  Omarkerade diken är röda pliktområden.
 3. Onormala banförhållanden (Regel 16)
  a) Mark under arbete
  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enlig regel 16.1f.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  4. Områden i bunkrar där sanden förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  5. Dräneringar fyllda med sand/grus.
 4. Green (Regel 13)
  1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för at slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 1. Området mellan hål 7 och hål 16 har markerats som rött pliktområde samt området till höger på hål 7 från diket som oändligt.
 2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
  Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning eller kraftledningsstolpe räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 1. Anmälan, avanmälan, återbud
  Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl.12 dagen före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger.
 2. Handicapklasser
  Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A +8,0 – 12,4

Klass B 12,5 – 20,4

Klass C 20,5 – 36,0

Klass D 36,1 – 54,0

Vid färre än 3 startande eller 3 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 1. Tee
  I klubbens tävlingar kan vit, gul, blå, röd eller orange tee användas.
  Herrar 0-12 år och 70 år och äldre kan välja röd tee.
  Damer 0-12 åt och 70 år och äldre kan välja orange tee.
 2. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)
  I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.
 3. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
  Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i reception / shop. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kanslibyggnaden med båda fötterna.
 4. Prisutdelning
  Vid tävlingar med s.k. shotgunstart ska pristagare vara på plats för att ta emot pris. Annars krävs åtminstone ombud om inte tävlingsledningen meddelat annat.
 5. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
  När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

BESTÄMMELSER VID SOLLEFTEÅ GK

Allmänt

Bunkerkrattor skall placeras i bunkern i spelriktningen.

Företrädesrätt
a. Banarbetare har företräde vid arbete på banan.

 1. Vid tävling, som ingår i tävlingsprogrammet, har tävlingsdeltagare företräde på samtliga hål. Klockslag för startförbud anges i tidbokningslistan.

Förbud
a. Det är förbjudet att slå ut från tee på hål 3 om personer eller bilar finns på vägen.

 1. Det är förbjudet att medföra rangebollar från övningsområdena. Rangebollar får heller inte medföras på banan.

Paus
Deltagare i tävling äger rätt till en paus i högst 10 minuter för intagande av förfriskningar vid Oasen under förutsättning att ”bollen” håller sin plats i startfältet, dvs startintervallet till framförvarande boll.

Regel och hcp-kommittén 2023-09-29