Verksamhetsområdet anläggning, tillsammans med personal, ansvarar för att uppsatta mål för anläggningen uppnås.

För närvarande pågår det två projekt för att förbättra anläggningen.

Ett projekt handlar om att förbättra gångvägarna samt att anlägga ett nytt orange tee. Avsikten är att förbättra spelupplevelsen för många.

Detta projekt skall vara slutredovisat i slutet av 2022.

Det andra projektet syftar till att svara för att banans karaktär bibehålls efter omfattande skogsskador och att så långt som möjligt skapa en säker golf genom omfattande siktröjning. En siktröjning som dessutom ger sol och vind till utsatta områden.