Avgifter 2022

Medlemskap
Medl.avg Arrendeavg
Städavg   Spelavg  Summa  Förtydligande
Senior 850 kr 600 kr 400 kr 3850 kr 5700 kr Städavg återfås i tillg.havande vid deltagande på klubbens städdag
Veteran 76 o äldre 850 kr 600 kr 400 kr 2950 kr 4800 kr
Vardagsmedlem 850 kr 600 kr 400 kr 2750 kr 4600 kr
Föräldramedlem 850 kr 600 kr 400 kr 2550 kr 4400 kr Får nyttj till yngsta barnet är 10 år
Junior 19-21 år 700 kr 300 kr 200 kr 1500 kr 2700 kr
Junior 13-18 år 700 kr 0 200 kr 1150 kr 2050 kr
Junior 7-12 år 700 kr 0 0 0 700 kr
Junior 1-6 år 0 0 0 0 0
Distansmedlem 850 kr 400 kr 0 2025 kr 3275 kr Boende mer än 10 mil fr banan
Distans greenfee 650 kr 50 kr 0 0 700 kr Boende mer än 10 mil fr banan
Greenfeemedlem 1550kr 100 kr 400 kr 0  2050 kr G-fee 350 kr, 2 GF-bilj ingår
Återvändare,mer än 2 års uppehåll. 850 kr 600 kr 0 1825 kr 3275 kr Kan nyttjas 1 gång inom 3 år
Passiv medlem 300 kr  0 0 300 kr Vilande medl.skap

 

Avgifter för nybörjare

     Medlemsavg
Arrende  Städavg Spelavg S:a 2022
 Förtydliganden               
Gröna kort utbildning 0 0  0 0 800 kr
 År 1 Senior 850 kr 0 0 1150 kr 2000 kr -800 Återfås vid medlemskap
År 2 Senior 850 kr 500 kr 400 kr 1950 kr 3700 kr
Junior 19-21 år År 1 700 kr 0 0 900 kr 1600 kr
Junior 19-21 år År 2 700 kr 200 kr 200 kr 1000 kr 2100 kr
Junior 13-18 år År 1 700 kr 0 0 500 kr 1200 kr
Junior 13-18 år År 2 700 kr 0 200 kr 750 kr 1650 kr

Greenfee- och tävlingsavgifter

Avgift Pris Övriga avgifter Pris
Greenfee senior/dag 400 kr Startavgift junior under 16 år 80 kr
Greenfee junior/dag 150 kr Startavgift senior 100 kr
Greenfee junior över 16 200 kr Startavgift Torsdagsgolf 80 kr
Greenfee 9 hål 250 kr Tävlingsgreenfee  Torsdagsgolf 100 kr
Tävlingsgreenfee junior under 16 år 60 kr
Tävlingsgreenfee junior över 16 år 120 kr
Tävlingsgreenfee senior 250 kr

Obs! Juniorer inom ÅGF golfklubbar upp till 16 år spelar utan greenfeeavgift på Ångermanlands golfklubbar.
För junior från övriga klubbar, se ovan.

Greenfee för medlemmar i följande klubbar är 300 kr:
Sundsvall (Skottsund), Timrå, Härnösand, Norrfällsviken, Veckefjärden, Puttom

OBS! GF MED GOLFHÄFTE 200 KR,

9 HÅL 250 KR. SAMARBETE GÄLLER EJ

Övriga avgifter

Avgifter vagnboden Pris Camping      Pris
Deposition nyckel 200 kr Camping/vecka exkl. el 600 kr
Bagplats 250 kr Camping/vecka inkl. el
750 kr
Enkelbur 250 kr Camping/säsong exkl.el 1800 kr
Dubbelbur 450 kr Camping/Dygn exkl el 150 kr
Juniorplats 150 kr Camping/Dygn inkl el 200 kr
          Golfbil Pris Ant
18 hål 300 kr
18 hål 250 kr Med tillstånd/Läkarintyg
9 hål 200 kr
9 hål 150 kr Med tillstånd/Läkarintyg
Dagshyra 500 kr
Säsong 3500 kr
Säsong 3000 kr Med Tillstånd/Läkarintyg