Vintertid o Höstmöte 2023!

Vintern kom tidigt i år och det innan höstmötet!

Tackar er medlemmar för förtroendet att leda golfklubben ytterligare ett år. Tackar de styrelsemedlemmar som varit med och nu kliver av, samt välkomnar Micke Persson, Tony Wallgren och Leif Svensson till styrelsen.

Med några kostnadsmässiga utmaningar under 2023 och framåt 2024 ser vi ut att gå mot ett mindre plusresultat 2023 och lägger en budget för 2024 med nollresultat men med höjd omsättning!

Verksamhetsområde Anläggning

Nästa år gällande banan är det att bibehålla det som är bra, bla greenerna. Utöver det fortsätta genomföra det som framkommit i Handlingsplanen för ”Bättre spelupplevelse”. Mycket ideellt jobb gjordes just innan och efter snön kom för att vara bra förberedda till sommaren gällande att anlägga blått tee!

Det är nu 3 luftvärmepumpar installerade på klubben, det för att minska elkostnaderna.

Fokus för styrelse 2024

Är överens med styrelse o medarbetare om några punkter inför 2024!

  1. Planerar inom kort, för att få bättre tillgänglighet, göra ansökan om pengar gällande nytt omklädningsrum och förbättring av rangeområde!
  2. Planerar att starta översyn av vår uppställningsplats. Det bla för bättre säkerhet och fler uppställningsplatser!
  3. Planerar att inför 2024 ha tre stugor för boende på plats! Det bla för att möjliggöra fler greenfeegäster! Platsen är såklart en fråga och beror på flera saker, bla närheten till elledningar och vart på marken.

Foto

Tack alla som skickat in bilder som vi nu kan på olika sätt få in på hemsidan. Grattis ni som vunnit i utlottningen. Bra ordning även för den som vill lära sig spela golf och som i prisfördelningen, Lektion med Anders, Bollar på rangen, Bollar till banan😊

Framtid

Inom kort behöver vi se över våra verksamhetsområden och jag hoppas att du som varit delaktig hittills även är det framåt samt att du som på något sätt vill hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen eller annan aktiv i något verksamhetsområde.

Inkomst

Från Svenska Spel ”Gräsroten” har det i år genererat drygt 5 000 kronor till klubben. Ett enkelt och bra sätt att bidra till klubbens ekonomi och verksamhet!

Slutord

Nog pratat om mitt hcp, kommer nog att gå uppåt i vilket fall!

Hoppas ni får en bra vinter och kommer laddade till sommaren!

Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2023-12-04