Sommar 2024! 

Sommar 2024! 

Sommaren här och solen skiner vilket är skönt o trevligt men var en del utmaningar när det i början inte kom så mycket nederbörd. 

Verksamhetsområde Anläggning 

 Bemanningen på plats inför sommaren. Bosse gått i pension. Han kommer stötta oss under sommaren vid behov. Avtackning hölls sista arbetsdagen 2024-05-31. Tack Bosse för dina 34 år i klubben. 

Med många nya sommarjobbare och snabbt från vinter till sommar innebar intensivt arbete för Jerker som jobbat på för fullt. 

Ekonomi 

 Vi har nu fått positivt beslut runt ansökan för omklädningsrum o range gällande bättre tillgänglighet. Nu har vi beviljat från, RF, Bygdemedel och Arvsfonden.Vi får nu planera nästa steg i processen.  

Verkar vara några som varit osäkra på om de skall spela golf i sommar eller inte. Kul och bra om alla tidigare medlemmar kommer igång. Starten är att betala medlemsavgiften i tid vilket är viktigt för att ha koll på för framtida beslut gällande drift av klubben. 

Medlem 

 Första kurserna i stort fullbelagda och många som blivit medlemmar, kul att se. Sista planerade nybörjarkursen till veckan så känner ni nån som vill ta grönt kort, påminn! 

Tävling 

Säsongen igång gällande tävling och se till att ställa upp i någon av de tävlingar vi anordnar. Vill du vara med och hjälpa till runt tävlingar är du välkommen att höra av dig. 

Ideella 

 Jag vill verkligen tacka alla ideella som ställer upp i alla normala sysslor under året. Utöver det extra tack nu till de som jobbar och jobbat med stugorna, blå tee, bevattning, uppställningsplatsen m.m. Några har gjort mycket och några mer än så! 

Stugorna blir färdigställda lite senare pga att det är otroligt mycket att fixa med och det med relativt få ideella! Vi kommer informera när det är klart för bokning osv. 

Blå Tee är nu efter dragning vatten och planering av tee klar för sådd och skall nu skötas i vardaglig drift! 

Extrautryckning av ideella när vi fick ihop det för bevattning av några fairways! 

Utan ideella krafter har vi inte resurser att klara av detta, STORT TACK! 

Slutord 

Vi syns på klubben! 

Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2024-06-11 

 

 

Vår o Vårmöte 2024!

Vintern blev lång i år men vi hoppas på tidig golfstart!

Vi landade på ett litet plus för 2023 och har en bra plan för 2024!

Verksamhetsområde Anläggning

Planering inför vårens och sommarens arbete pågår för fullt. Det gäller då Teen ( Blå, Gul, Hektometer), jämna ut fariways, stugor på plats (Stugdelar anlänt), uppställningsplatsen (4 Aspar o 1 gran borttagna), ny bro hål 17 (Bron står på parkeringen nu), m.m.

Jerker har i stort sett klart med bemanningen över sommaren vilket känns bra.

Ekonomi / Kansli

Vi har gjort ansökan till Allmänna arvsfonden, Bygdemedel och RF gällande omklädningsrum på markplan och bättre tillgänglighet på range området. Väntar svar runt sommartid.

Vi kommer även i år att ha Lena med oss på kansli/reception, vilket känns bra.

Marknad/Tävling

Vi har nu samarbete med ÅGF och de 5 klubbarna i erbjudande för att locka fler golfare till Höga Kusten området. Vi har slutit avtal med Timrå om gemensam rabatt 30% ordinarie Greenfee. Vi hoppas på stort deltagande på företagsgolfen den 18 Juni och Golfresan on Tour 27 Juni. Jobbar fortsatt på de sista sponsorerna för att säkerställa årets intäkter.

Anders Molin

Känns bra att Anders även i år vill stötta klubben på samma sätt som de senaste åren. Klubbförsäljning, Custom fitting, lektioner, Nybörjarutbildningar och leda vårt serielag.

Suliman Ibrahim

Känns bra att vi tidigt kunde sluta avtal gällande restauratör för 2024. Vi hälsar välkommen till Suliman Ibrahim.

Slutord

Hoppas på spel runt 25:e Maj!

Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2024-04-16

 

 

Vintertid o Höstmöte 2023!

Vintern kom tidigt i år och det innan höstmötet!

Tackar er medlemmar för förtroendet att leda golfklubben ytterligare ett år. Tackar de styrelsemedlemmar som varit med och nu kliver av, samt välkomnar Micke Persson, Tony Wallgren och Leif Svensson till styrelsen.

Med några kostnadsmässiga utmaningar under 2023 och framåt 2024 ser vi ut att gå mot ett mindre plusresultat 2023 och lägger en budget för 2024 med nollresultat men med höjd omsättning!

Verksamhetsområde Anläggning

Nästa år gällande banan är det att bibehålla det som är bra, bla greenerna. Utöver det fortsätta genomföra det som framkommit i Handlingsplanen för ”Bättre spelupplevelse”. Mycket ideellt jobb gjordes just innan och efter snön kom för att vara bra förberedda till sommaren gällande att anlägga blått tee!

Det är nu 3 luftvärmepumpar installerade på klubben, det för att minska elkostnaderna.

Fokus för styrelse 2024

Är överens med styrelse o medarbetare om några punkter inför 2024!

  1. Planerar inom kort, för att få bättre tillgänglighet, göra ansökan om pengar gällande nytt omklädningsrum och förbättring av rangeområde!
  2. Planerar att starta översyn av vår uppställningsplats. Det bla för bättre säkerhet och fler uppställningsplatser!
  3. Planerar att inför 2024 ha tre stugor för boende på plats! Det bla för att möjliggöra fler greenfeegäster! Platsen är såklart en fråga och beror på flera saker, bla närheten till elledningar och vart på marken.

Foto

Tack alla som skickat in bilder som vi nu kan på olika sätt få in på hemsidan. Grattis ni som vunnit i utlottningen. Bra ordning även för den som vill lära sig spela golf och som i prisfördelningen, Lektion med Anders, Bollar på rangen, Bollar till banan😊

Framtid

Inom kort behöver vi se över våra verksamhetsområden och jag hoppas att du som varit delaktig hittills även är det framåt samt att du som på något sätt vill hjälpa till hör av dig till någon i styrelsen eller annan aktiv i något verksamhetsområde.

Inkomst

Från Svenska Spel ”Gräsroten” har det i år genererat drygt 5 000 kronor till klubben. Ett enkelt och bra sätt att bidra till klubbens ekonomi och verksamhet!

Slutord

Nog pratat om mitt hcp, kommer nog att gå uppåt i vilket fall!

Hoppas ni får en bra vinter och kommer laddade till sommaren!

Lars Hallin / Ordförande Sollefteå Golfklubb / 2023-12-04