Protokoll höstmötet

Protokollet från höstmötet som hölls 2023-11-23 finns nu att läsa här