Inbetalning av årets medlemsavgifter

Det är mycket glädjande att konstatera att inbetalning av medlemsavgifterna via “Min Golf” fungerar mycket bra. Som alla säkert förstår, är denna tid på året den tuffaste då det gäller klubbens likviditet, inbetalningarna som hittills gjorts, har verkligen haft en mycket god påverkan. Stort tack!!Vi passar på att påminna om gällande betalningsdagar:
28 februari (städavgift*, arrendeavgift samt medlemsavgift)
31 mars (spelavgiften)

Kontakta gärna kansliet vid ev oklarheter, eller andra frågor.. via mail: kansli@sollefteagk.se eller telefon 0620-214 75 alt 072-4532478.