Kallelse Vårmöte 2024

Välkomna till vårmöte 2024

När: Onsdagen den 27 marsTid: Kl 18:30Var: Hullsta Gård, SollefteåVi ser gärna att man anmäler deltagande i förväg pga inköp av fika. (Inget måste)Anmälan gärna senast 25 mars 18:00 till kansli@sollefteagk.se

Föredragningslista:

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1 Fastställande av röstlängd för mötet.2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.3 Fastställande av föredragningslista.4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,6 b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.8 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.11 Övriga frågor (information och diskussion).

//Styrelsen

Nu kör vi igång golfanpassad träning på Aquarena

Golfsäsongen närmar sig sakta men säkert och genom att träna upp kroppens styrka och rörlighet kan vi förebygga sportskador. En stark bålmuskulatur kan även bidra till en bättre sving och minskar risken för att vi skadar oss.

Du som har tid och lust och vill värma upp tillsammans med klubbkamrater är välkommen till Aquarenas gym (Hågestavägen 230 Sollefteå) måndagar kl 09:30, med start 12 februari.
Måndagen 12 februari kl 10 kommer vi få en genomgång av maskinerna.
Måndagen den 26 februari kl 10, kommer Aquarenas personlige tränare Anton att ge oss vägledning till ökad rörlighet och övningar anpassade just till golf.

Träningspassen startar som sagt 12 februari och kommer fortgå varje måndag tills dess att det är dags för säsongens första drive.

Efter passen tar de som vill en gemensam fika med information och golfsnack.

Entre till Aquarena löser du själv, endera med medlemskort, klippkort eller engångsavgift.

Alla oavsett ålder är välkommen till detta, och är det så att man inte vill träna, men gärna vill träffas för att prata golf och fika efter genomfört pass, så är man självklart välkommen att dyka upp på fikat.

Varmt välkomna!!

Vill du driva golfrestaurangen?

Inför säsongen söker vi nu restauratör.
Golfklubben har ca 500 medlemmar, hade närmare 3 000 gästspelare och över 10 000 ronder spelade under 2023. Restaurangverksamheten är en mycket viktig del i våra medlemmars och gästers förväntningar. Restaurangen består av restaurangdel och fikakur.
Säsong är mellan cirka 1 juni – 31 augusti.
På menyn ser vi gärna dagens, samt á la carte, och i Oasen, kaffe, macka eller korv, under speciella tävlingar även hamburgare.
Urval sker löpande och avtal tecknas så snart som möjligt! Är du intresserad eller vill veta mer,
kontakta ordförande Lars Hallin, 070 – 480 70 17 eller maila till kansli@sollefteagk.se
Annons finns även i månadens Sollefteåblad ⛳️🏌️‍♂️🏌️‍♀️

Medlemsavgifter 2024

Nu börjar golfsäsongen 2024. Vi ser fram emot att se dig och många fler spelare på golfbanan i sommar. Vi ser inför 2024 några utmaningar framför oss gällande ekonomin. Vi tog på höstmötet beslut om att endast höja medlems/spelavgift med de 2% klubben tidigare beslutat om. Detta då vi vill att så många som möjligt skall kunna spela golf fortfarande till en låg och prisvärd årsavgift. Vi behöver fortfarande jobba för att behålla och öka antalet medlemmar samt se över vår kostnadsbild.  Nedan följer lite information runt inbetalning av årets avgifter:

2024 års medlemsavgifter finns nu upplagda i Min Golf”. Betalningsdagar är 29 februari (medlems-, arrende- och städavgift), samt 31 mars (spelavgift). Avgifterna hittar man direkt efter inloggning i ”Min Golf”, under ”obetalda avgifter”. Vi ser gärna att inbetalning görs via Min Golf”, då det minskar klubbens administrativa arbete. Betalning i” Min Golf” kan ske med Swish alt kontokort. ”Min Golf” erbjuder även möjlighet till delbetalning av avgifterna. Detta kan ske efter ansökan hos ”More Golf Mastercard” alt ”Swedbank Pay”.( Information om dessa möjligheter via länkar nedan).

För den som har möjlighet att ta del av friskvårdsbidrag hos sin arbetsgivare, kan man själv i ”Min Golf”, skriva ut ett underlag som kan lämnas till arbetsgivaren(spelavgiften) se tips i instruktionsfilmen).

Önskas en utskriven faktura, eller vid andra frågor, är ni välkommen att kontakta vårt kansli, via mail

kansli@sollefteagk.se eller telefon 0620-214 75 alt 072-4532478.

Delbetalning av årsavgift 

Protokoll höstmötet

Protokollet från höstmötet som hölls 2023-11-23 finns nu att läsa här