Medlemsavgifter 2024

Nu börjar golfsäsongen 2024. Vi ser fram emot att se dig och många fler spelare på golfbanan i sommar. Vi ser inför 2024 några utmaningar framför oss gällande ekonomin. Vi tog på höstmötet beslut om att endast höja medlems/spelavgift med de 2% klubben tidigare beslutat om. Detta då vi vill att så många som möjligt skall kunna spela golf fortfarande till en låg och prisvärd årsavgift. Vi behöver fortfarande jobba för att behålla och öka antalet medlemmar samt se över vår kostnadsbild.  Nedan följer lite information runt inbetalning av årets avgifter:

2024 års medlemsavgifter finns nu upplagda i Min Golf”. Betalningsdagar är 29 februari (medlems-, arrende- och städavgift), samt 31 mars (spelavgift). Avgifterna hittar man direkt efter inloggning i ”Min Golf”, under ”obetalda avgifter”. Vi ser gärna att inbetalning görs via Min Golf”, då det minskar klubbens administrativa arbete. Betalning i” Min Golf” kan ske med Swish alt kontokort. ”Min Golf” erbjuder även möjlighet till delbetalning av avgifterna. Detta kan ske efter ansökan hos ”More Golf Mastercard” alt ”Swedbank Pay”.( Information om dessa möjligheter via länkar nedan).

För den som har möjlighet att ta del av friskvårdsbidrag hos sin arbetsgivare, kan man själv i ”Min Golf”, skriva ut ett underlag som kan lämnas till arbetsgivaren(spelavgiften) se tips i instruktionsfilmen).

Önskas en utskriven faktura, eller vid andra frågor, är ni välkommen att kontakta vårt kansli, via mail

kansli@sollefteagk.se eller telefon 0620-214 75 alt 072-4532478.

Delbetalning av årsavgift