Vintertid o Höstmöte 2023!

Vintern kom tidigt i år och det innan höstmötet! Tackar er medlemmar för förtroendet att leda golfklubben ytterligare ett år. Tackar de styrelsemedlemmar som varit med och nu kliver av, samt välkomnar Micke Persson, Tony Wallgren och Leif Svensson till styrelsen. Med några kostnadsmässiga utmaningar under 2023 och framåt 2024 ser vi ut att gå […]

Medlemsavgifter 2024

Nu börjar golfsäsongen 2024. Vi ser fram emot att se dig och många fler spelare på golfbanan i sommar. Vi ser inför 2024 några utmaningar framför oss gällande ekonomin. Vi tog på höstmötet beslut om att endast höja medlems/spelavgift med de 2% klubben tidigare beslutat om. Detta då vi vill att så många som möjligt […]

Protokoll höstmötet

Protokollet från höstmötet som hölls 2023-11-23 finns nu att läsa här  

https://www.facebook.com/sollefteagk